Project Description

לקוח: מפעלי ים המלח בע"מ, מקבוצת כימיקלים לישראל בע"מ (כי"ל).
אפליקציה: נפה למינרלים Minerals Screen)).

מפעלי ים המלח מייצרים אשלג המשמש כדשן לחקלאות. המפעל פיתח אשלג מגולען במטרה להגביר את יעילות הדשן. תהליך הניפוי של האשלג הוא קריטי ביותר לתהליך הפיתוח של המוצר, מכונות הניפוי, שעובדות בתנועה ג'יירוסקופית, ממוקמות אחרי המטחנה ולפני הקומפקטור.

מפעלי ים המלח העלו דרישה לפתרון שיאפשר התקנה של קו ייצור חדש לאשלג מגולען במפעלם בסדום, כך שיכלול שתי נפות. המטרה הייתה להגביר את כושר התפוקה של קו הייצור, לשפר את יעילותו, וליצור ניפוי טוב ואיכותי יותר. בשל מגבלות השטח הנתון של המפעל, היה גם צורך בנפה שתתאים בגודלו לשטח הזמין באזור ההתקנה.

הספק שנבחר על ידינו למשימה זו היתה חברת Rotex, ארה"ב ואנגליה. לאחר דיאלוג ממושך, שכלל מצגות, פגישות ודיונים טכניים עם צוות ההנדסה של מפעלי ים המלח, הציגו צוותי ההנדסה של Rotex ושל לירנקו את הפתרון הסופי. הפתרון שהציעה Rotex כמענה לדרישות של מפעלי ים המלח כלל שתי נפות בעלות הספק של 280 טון/לשעה.

לאחר תקופת נסיון בה תפעלו נפה ראשונה שהוכתרה כהצלחה, כיום מפעיל מפעל הגלעון של מפעלי ים המלח בסדום חמש נפות.