Project Description

לקוח: מפעל ורד הגליל, מקבוצת יונילבר.
אפליקציה: שני מסועי מנהרה מצננים (tunnel conveyors).

המפעל מייצר מגוון גדול של דברי מתיקה (סוכריות, מעדנים וממתקים), כמו גם מגוון גדול של שוקולדים מסוגים שונים. המפעל החליט ליישם תכנית להגברת היעילות, שכללה שינויים בקווי הייצור המרכזיים שלו. שינויים אלה חייבו פתרונות מגוונים לבעיות הקשורות למסועים, כמו גם פתרונות שיאפשרו התאמה של המכונות הקיימות לדרישות חדשות.

בחרנו למשימה זו את היצרן LM, איטליה. הפתרון שהציע LM ואשר יושם על ידי לירנקו, היה להחליף את מסוע ה-180° הקיים בשני מסועי 90° המחוברים ביניהם במקטע ישר. השינוי שחל כתוצאה מהפתרון שהוצע באורך וברוחב הכוללים של כלל מערכת המסועים יצר מרחב עבודה ידידותי למשתמש, שניתן לנווט בו בקלות ושהגישה אליו קלה, מה שגם התאים מאוד לדרישות התחזוקה והניקיון של המפעל. בכדי להצליח לעמוד במועד האספקה הצפוף, היה עלינו לקצץ את זמן האספקה ועמדנו בכך בעזרת מאמץ הנדסי מתואם.

המערך הסופי, הכולל שני מסועי זווית סטנדרטיים המחוברים ביניהם בקטע ישר ומתכוונן, מאפשר פיצוי על טעויות מדידה וביצוע תיקונים קלים של עד 100 מ"מ בכל כיוון, תוך שימוש במברג פשוט. פתרון זה אפשר לנו ליישם הרכבה בטוחה בשטח, ולהביא את המערכת למצב של תפקוד חלק ומשולב היטב.

תהליך זה משמש דוגמה קונקרטית לתהליך של ייעול נהלים, החל מהרעיון הראשוני ועד ליישום הסופי של הפתרון שנבחר. לירנקו פעלה לאורך התהליך כשותפה פעילה, ועבדה בשיתוף פעולה עם הלקוח, ולשביעות רצונו המלאה.