מקרה כימיה

מפעל דשנים וחומרים כימיים בע"מ

לקוח: מפעל דשנים וחומרים כימיים בע"מ, מקבוצת כימיקלים לישראל בע"מ (כי"ל). אפליקציה: נפה (Rotex screen) "דשנים וחומרים" מייבאת חומרי דישון, שעוברים בדיקה, הפרדה, סינון ואריזה לפני הפצתם ללקוחות. בעבר נעשה תהליך הניפוי במפעל על ידי שימוש בנפות ישנות ביותר, ולכן עלה צורך מצד המפעל להחליפן בנפות חדשות ועילות יותר. אחד השימושים של הנפות חייב הפרדה [...]